Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам»

Документи, що внесені до РЕЄСТРУ, відповідно до перелічених у ньому напрямів діяльності визначають додатково до документів, що розміщені у Реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності університету, у Реєстрі посадових інструкцій, у реєстрах шаблонів та форм документів та в організаційній структурі СумДУ, делеговані ректором повноваження посадових осіб та інших співробітників університету, підпорядкованість, право підпису, обов’язковість візування тощо.

Виявлені протиріччя з одного і того ж питання визначені різними документами вирішуються у встановленому в університеті порядку. Документ може розміщуватися одночасно у різних розділах Реєстру та/або у різних реєстрах.

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва питання, вид діяльності тощо Рік та номер наказу в якому визначено, у тому
числі відповідне делегування повноважень1)
Наявність шаблонів документів у відповідному Реєстрі
1Про делегування частини повноважень ректора з основної діяльності (базові накази)2)2006 р. - 41; 287; 2019 р. - 212-
2Підпорядкування структурних підрозділів2006 р. - 41; 2012 р. - 117; 638; 2020 р. - 969-
3Організація погодження документів2017 р. - 511-
4Право підпису листів на гербових бланках СумДУ2013 р. - 1051; 2015 р. - 745; 2016 р. - 282; 2019 р. - 563; 617; 618-
5Дозволи на проведення відповідних заходів+
6Військовий облік і бронювання військовозобов'язаних2017 р. - 2136-
7Повноваження у сфері екологізації2019 р. - 223; 2020 р. - 318; 2021 р. - 734-
8Повноваження ректорату2020 р. - 177; 2021 р. - 80; 111; 134; 211; 521-
1Довідка про роботу працівників2015 р. - 121(3, 4); 2019 р. - 617-
2Прийом на роботу та звільнення2010 р. - 657; 2011 р. - 1035; 300; 2015 р. - 699; 1054; 2017 р. - 508; 2018 р. - 97; 719; 772+
3Зміна прізвища (у т.ч. осіб, що навчаються)2016 р. - 630+
4Режим роботи персоналу2009 р. - 185(1.4)+
5Відпустки2016 р. - 633; 663; 2017 р. - 360; 2018 р. - 384; 755; 756+
6Підвищення кваліфікації співробітників; кваліфікаційні комісії2012 р. - 172; 2018 р. - 705; 768; 2020 р. - 526+
7Заходи заохочення та дисциплінарного впливу2006 р. - 287; 2007 р. - 361(5); 2009 р. - 736; 2011 р. - 129+
8Заходи щодо запобігання корупції:
- загальні питання2021 р. - 84-
- врегулювання конфлікту інтересів2017 р. - 462; 2018 р. - 236; 249; 274; 275; 282; 292; 2019 р. - 41; 229; 230; 313; 437; 499; 661; 662; 2020 р. - 149; 153; 864; 2021 р. - 47; 219; 227; 228; 273; 443; 477; 491; 492; 646; 799; 807; 847; 895; 2022 р. - 144; 209; 486; 640+
9Комісія з етики та управління конфліктами2019 р. - 522; 2020 р. - 306; 2021 р. - 1122
1Організація процедур проходження акредитації та ліцензування2006 р. - 287; 2014 р. - 956; 2019 р. - 718-
2Перевірка знань студентів+
3Відрядження2016 р. - 302+
1Прийом на навчання2008 р. - 428; 2013 р. - 183; 2018 р. - 358+
2Рух контингенту2006 р. - 287+
1Вступ до докторантури та аспірантури та організація навчального процесу2016 р. - 642; 2018 р. - 705; 790; 2020 р. - 526; 2021 р. - 274+
2Підготовка до захисту та захист дисертацій здобувачів2012 р. - 298(2); 2018 р. - 705; 790; 2020 р. - 526+
3Завірення підписів2017 р. - 43-
1Повноваження НОУ, у т.ч. заохочення авторів підручників, навчальних посібників2006 р. - 41; 2020 р. - 990+
2Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.1); 2018 р. - 431+
3Денна форма навчання, у т.ч.:2010 р. - 489(1.1)-
- організація навчального процесу2017 р. - 74; 261(1)+
- атестація здобувачів вищої освіти+
- індивідуальна підготовка студентів+
4Організація практики2013 р. - 325; 2019 р. - 618+
5Державна атестація2017 р. - 58; 2020 р. - 879-
6Заочна (дистанційна) форма навчання, у т.ч.:2012 р. - 638-
- повноваження керівного складу ЦЗДВН2010 р. - 1055; 2013 р. - 456-
1Документи про освіту2006 р. - 287; 2010 р. - 489(1.3); 2012 р. - 172; 361; 2016 р. - 441; 2022 р. - 714+
- у т.ч. по послугам медичного спрямування2012 р. - 971; 172; 2013 р. - 608; 2014 р. - 839+
1Підпорядкування та повноваження2008 р. - 707; 2012 р. - 47; 2013 р. - 1051-
2Організація навчання2006 р. - 287(2); 2014 р. - 746; 2015 р. - 42; 2016 р. - 636+
- у т.ч. розрахунок академічної розбіжності+
3Документи про освіту2010 р. - 489(1.1); 2012 р. - 361-
1Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.2)-
- у т.ч. проведення наукових заходів+
2Загальний порядок підпису та візування документів, засвідчення їх копій2004 р. - 424; 2007 р. - 355; 2016 р. - 479; 2018 р. - 390; 2020 р. - 89; 473+
3Оприлюднення наукової інформації2006 р. - 287-
- у т.ч. заохочення авторів монографій+
4Конкурси студентських наукових робіт та олімпіади2016 р. - 297+
5Відрядження2013 р. - 282; 296; 2016 р. - 297+
6Винахідницька діяльність2018 р. - 295; 2020 р. - 89; 473+
7Наукові грантові проєкти+
1Повноваження проректорів та керівника Координаційного центру2012 р. - 53; 677; 844-
2Організація діяльності кафедр, факультетів, інститутів2009 р. - 185(1.3)-
1Повноваження проректорів університету-
2Повноваження начальника управління міжнародного співробітництва2012 р. - 507; 2013 р. - 1051; 2019 р. - 915 (1.1); 2020 р. - 133 (3, 5); 301-
3Повноваження інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів2016 р. - 602; 2019 р. - 915 (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2); 2020 р. - 133 (1, 2, 4); 245 (1, 4)-
4Координація академічної мобільності2020 р. - 133-
5Відрядження за кордон та прийом іноземних делегацій2008 р. - 173; 2013 р. - 296(1.2); 2018 р. - 230+
1Стипендіальне забезпечення2017 р. - 474+
- у т.ч. заохочення та матеріальна допомога+
2Студмістечко2008 р. - 707; 2009 р. - 185(1.3); 2015 р. - 1122-
- у т.ч. поселення та виселення з гуртожитку+
3Громадське харчування2010 р. - 215-
- у т.ч. надання приміщення для проведення відповідних заходів+
4Склад комісії2018 р. - 439+
1Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності-
2Бібліотека2006 р. - 208-
- у т.ч. план видання літератури+
3Рекомендація Вченої ради щодо опублікування2016 р. - 670+
1Виїзд за кордон осіб з допуском до державної таємниці-
2Експертиза документів-
3Захист інформації в автоматизованих системах2017 р. - 334; 2019 р. - 126; 2021 р. - 633-
4Атестація режимних приміщень-
1Склад комісії2012 р. - 48; 2021 р. - 606; 830; 2022 р. - 120-
2Організація охорони праці2017 р. - 965; 2021 р. - 24; 329; 401-
3Радіаційна безпека2014 р. - 808; 2018 р. - 643; 2021 р. - 226; 481; 482-
4Пожежна безпека2021 р. - 329; 401; 684-
5Цивільний захист2021 р. - 689-
1Організація ремонтних робіт2010 р. - 309; 2020 р. - 240(2)+
2Відповідальність за стан технічних систем та споруд інфраструктури2021 р. - 513; 705; 1380; 766; 2022 р. - 204-
3Організація охорони2009 р. - 763-
4Естетизація та ландшафтний дизайн2009 р. - 185(1.4); 2018 р. - 407-
5Забезпечення діяльності структурних підрозділів:+
- замовлення автотранспорту+
- виготовлення меблів+
- використання прекурсорів2019 р. - 351; 2020 р. - 96-
1Організація закупівель2017 р. - 50; 368(7); 2020 р. - 359; 361; 2021 р. - 370; 371+
2Облік матеріальних цінностей2021 р. - 187; 188; 2022 р. - 54; 272; 292+
- призначення матеріально-відповідальних осіб+
- використання обладнання за межами університету+
3Складське господарство+
1Підпорядкування підрозділів бухгалтерської служби2016 р. - 677-
2Оплата праці викладачів з погодинного фонду та інших фахівців на умовах цивільно-правових договорів2020 р. - 879-
3Складання податкових накладних2016 р. - 357; 2021 р. - 165-
4Звітування за кошти, використані за відрядження2013 р. - 282; 296; 456; 2018 р. - 352+
5Спонсорська допомога+
- у т.ч. оприбуткування матеріальних цінностей+
6Загальноорганізаційні механізми надання платних послуг2008 р. - 542; 2013 р. - 806; 2016 р. - 693; 701; 2018 р. - 705; 2019 р. - 216+
7Платні послуги підрозділів2012 р. - 172(1); 2013 р. - 608; 2016 р. - 671; 704; 2018 р. - 419; 2021 р. - 1247+
8Використання коштів субрахунків підрозділів2012 р. - 298; 2020 р. - 1022-
9Спортивна діяльність2019 р. - 58-
10Право підпису2021 р. - 86-
1Оформлення відрядження2010 р. - 438; 2018 р. - 636+
2Виїзд осіб з допуском до державної таємниці2018 р. - 230-
3Право підпису щодо направлення у відрядження2001 р. - 31; 2016 р. - 297; 302; 2018 р. - 636; 790-
4Звітування2013 р. - 282; 296; 456; 2018 р. - 352; 2020 р. - 301 (4.2)+
1Придбання, ремонт та обслуговування обладнання2019 р. - 273+
1Організація відправки кореспонденції2021 р. - 289+
2Забезпечення діяльності приймальні ректорату2008 р. - 344(2, 3)-
3Засвідчення відряджень печаткою2010 р. - 438-
4Проходження документів2017 р. - 511-
5Архівування та експертні комісії2008 р. - 344(1); 2015 р. - 121(1, 2); 745; 751; 954; 2022 р. - 104+
6Забезпечення підтримки інформаційних сервісів та баз даних2011 р. - 474; 2018 р. - 206; 350; 835(1); 2021 р. - 780; 805; 2022 р. - 506; 738-
1Повноваження та функції директорів2001 р. - 206; 2005 р. - 171; 178; 513; 2006 р. - 287(1.3); 2018 р. - 636; 2019 р. - 624-
2Фінансові питання2016 р. - 357; 677; 2021 р. - 23; 165-
3Архівування2015 р. - 954-
4Засвідчення документів печатками2015 р. - 781; 2019 р. - 934

1)в окремих випадках також зазначається номер пункту наказу
2)визначає делегування повноважень за більшістю розділів реєстру