Waiting
SumDU

РЕЄСТР
документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам»

Документи, що внесені до РЕЄСТРУ, відповідно до перелічених у ньому напрямів діяльності визначають додатково до документів, що розміщені у Реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності університету, у Реєстрі посадових інструкцій, у реєстрах шаблонів та форм документів та в організаційній структурі СумДУ, делеговані ректором повноваження посадових осіб та інших співробітників університету, підпорядкованість, право підпису, обов’язковість візування тощо.

Виявлені протиріччя з одного і того ж питання визначені різними документами вирішуються у встановленому в університеті порядку. Документ може розміщуватися одночасно у різних розділах Реєстру та/або у різних реєстрах.

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва питання, вид діяльності тощо Рік та номер наказу в якому визначено, у тому
числі відповідне делегування повноважень1)
Наявність шаблонів документів у відповідному Реєстрі
1Повноваження ректорату та інших посадових осіб2)2018 р. - 705; 2019 р. - 212; 2021 р. - 80; 134; 2024 р. - 108; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 281; 282; 362-
2Підпорядкування структурних підрозділів2024 р. - 108; 362-
3Організація погодження документів2017 р. - 511-
4Право підпису листів на гербових бланках СумДУ2013 р. - 1051; 2015 р. - 745; 2016 р. - 282; 2019 р. - 563; 617; 618-
5Військовий облік і бронювання військовозобов'язаних2017 р. - 2136-
6Повноваження у сфері екологізації2019 р. - 223; 2021 р. - 734-
7Аналіз діяльності університету та його структурних підрозділів2023 р. - 259; 632-
1Довідка про роботу працівників2015 р. - 121 (3, 4); 2019 р. - 617-
2Прийом на роботу та звільнення2010 р. - 657; 2011 р. - 1035; 2015 р. - 699; 1054; 2017 р. - 508; 2018 р. - 97; 772+
3Зміна прізвища (у т.ч. осіб, що навчаються)2016 р. - 630+
4Відпустки2016 р. - 633; 663; 2017 р. - 360; 2018 р. - 384; 755; 756+
5Підвищення кваліфікації співробітників; кваліфікаційні комісії2018 р. - 705; 2020 р. - 526+
6Заходи заохочення та дисциплінарного впливу2011 р. - 129+
1Загальні питання2021 р. - 84
2Комісія з етики та управління конфліктами2019 р. - 522; 2020 р. - 306; 2024 р. - 89
3Врегулювання конфлікту інтересів2017 р. - 462; 2018 р. - 249; 274; 282; 292; 2019 р. - 41; 313; 437; 499; 2020 р. - 149; 2021 р. - 443; 477; 491; 492; 799; 807; 847; 895; 2022 р. - 144; 209; 565; 2023 р. - 107; 226; 487; 520; 528; 690; 776; 784; 1009; 1112; 2024 р. - 59; 103; 144; 170; 172; 173; 176; 191+
1Прийом на навчання2013 р. - 183+
1Вступ до докторантури та аспірантури та організація навчального процесу2018 р. - 705; 790; 2021 р. - 274+
2Підготовка до захисту та захист дисертацій здобувачів2018 р. - 790+
3Завірення підписів2017 р. - 43-
1Заочна (дистанційна) форма навчання, у т.ч.: - 2013 р.-
2Денна форма навчання, у т.ч.: - - -
- організація навчального процесу2017 р. - 74+
3Організація практики+
Організація практики325 -
Організація практики618 -
4Державна атестація2017 р. - 58; 2020 р. - 879-
1Документи про освіту2012 р. - 361; 2016 р. - 441; 2024 р. - +
1Підпорядкування та повноваження2012 р. - 47; 2013 р. - 1051-
2Організація навчання2014 р. - 746; 2015 р. - 42+
3Документи про освіту2012 р. - 361-
1Загальний порядок підпису та візування документів2023 р. - 395; 111+
2Винахідницька діяльність2020 р. - 89; 2024 р. - 569+
3Відрядження2013 р. - 282; 296+
4Закупівлі2023 р. - 717+
1Повноваження начальника управління міжнародного співробітництва2013 р. - 1051; 2019 р. - 915 (1.1); 2020 р. - 133 (3, 5); 301-
2Повноваження інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів2016 р. - 602; 2019 р. - 915 (1.2, 1.4, 1.5, 2); 2020 р. - 245 (1)-
3Координація академічної мобільності2020 р. - 133-
1Бібліотека2023 р. - 188-
- у т.ч. план видання літератури+
1Захист інформації в автоматизованих системах2021 р. - 633; 2024 р. - 106-
1Організація ремонтних робіт2024 р. - 278+
2Відповідальність за експлуатацію обладнання, стан технічних систем та споруд інфраструктури2021 р. - 513; 705; 1380; 2022 р. - 204; 2023 р. - 166; 167; 168; 234; 2024 р. - 869-
3Естетизація та ландшафтний дизайн2018 р. - 407-
4Використання прекурсорів2019 р. - 351; 2020 р. - 96-
1Організація закупівель2017 р. - 50+
2Облік матеріальних цінностей2024 р. - 367+
1Підпорядкування підрозділів бухгалтерської служби2016 р. - 677-
2Оплата праці викладачів з погодинного фонду та інших фахівців на умовах цивільно-правових договорів2020 р. - 879-
3Звітування за кошти, використані за відрядження2013 р. - 282; 296; 456; 2018 р. - 352+
4Загальноорганізаційні механізми надання платних послуг2016 р. - 693; 2018 р. - 705+
5Платні послуги підрозділів2016 р. - 704; 2021 р. - 1247; 2024 р. - 147+
6Використання коштів субрахунків підрозділів2020 р. - 1022-
7Право підпису2024 р. - 93-
1Оформлення відрядження2010 р. - 438+
2Право підпису щодо направлення у відрядження2016 р. - 302; 2018 р. - 790-
3Звітування2013 р. - 282; 296; 456; 2018 р. - 352; 2020 р. - 301 (4.2)+
1Придбання, ремонт та обслуговування обладнання2019 р. - 273+
1Організація відправки кореспонденції2021 р. - 289; 2023 р. - 952+
2Забезпечення діяльності приймальні ректорату2008 р. - 344 (2)-
3Засвідчення відряджень печаткою2010 р. - 438-
4Проходження документів2017 р. - 511-
5Архівування та експертні комісії2008 р. - 344 (1); 2015 р. - 121 (1, 2); 745; 751; 954; 2024 р. - +
6Забезпечення підтримки інформаційних сервісів та баз даних2011 р. - 474; 2018 р. - 206; 350; 2021 р. - 780; 805; 2022 р. - 31; 506; 738-
1Архівування2015 р. - 954-

1)в окремих випадках також зазначається номер пункту наказу
2)визначає делегування повноважень за більшістю розділів реєстру